Léčebné lázně Bohdaneč jsou dlouhá léta vyhledávaným místem k léčbě pohybového ústrojí. Specializujeme se zejména na péči o pacienty po ortopedických operacích a výměnách kloubů, tzv. TEP, kteří vyžadují speciální péči a zacházení, za účelem správné rehabilitace po náročném zákroku.

XII. KONFERENCE
MULTIDISCIPLINÁRNÍHO POJETÍ KINEZIOLOGIE

na téma
Multioborový terapeutický přístup při řešení patologických stavů v pohybovém aparátu“

30. 3.  – 31. 3. 2023

Zaměření konference

Cílem konference je důraz na mezioborovou spolupráci, propojení vědecké, akademické a praxi přínosné sféry, a to tentokrát v rámci terapeutických řešení patologických stavů v pohybovém aparátu.

Podtématy jsou:

  • Multioborový terapeutický přistup při řešení paroxysmálního polohového vertiga.
  • Diagnostika a péče o pacienty s osteoporózou – její komplikace.
  • Varia, tj. možnost, aby kdokoliv z aktivně účinkujících mohl představit problematiku, na které pracuje a seznámit nás s ní.

Nejedná se výhradně o lékařskou konferenci, aktivně budou zapojeni i odborníci z řad fyzioterapeutů. Přednášet budou významné osobnosti a experti zásadně ovlivňující výzkumné i léčebné výsledky oboru. Konference je určena pro zástupce zdravotnických zařízení, státního a soukromého sektoru, ambulantní a následné péče, komerčního sektoru a nastupující generaci lékařů a fyzioterapeutů.

Lékařská konference pořádána Léčebnými lázněmi Bohdaneč si během několika let vybudovala mezi odborníky velmi dobré jméno, účastnila se jí řada významných osobností jako například Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., Doc. MUDr. František Véle, CSc. a další.