nabídka partnerství na akci

Využijte možnosti partnerství a buďte na konferenci vidět:

GENERÁLNÍ PARTNER - cena: 25 000 Kč

 • označení „generální partner“ konference
 • 4 ks volných vstupenek na společenský večer s rautem
 • logo firmy v programu konference
 • logo firmy při vstupu a v přednáškovém sále (vytištěné a umístěné na viditelném místě)
 • promítání loga při projekci v přednáškovém sále v rámci „smyčky“ v době přestávek
 • logo firmy na webových stránkách konference s proklikem
 • 10 minutová prezentace vaší značky v rámci programu konference téma podléhá schválení organizátorem)
 • roll-up 1 ks v konferenčních prostorách
 • 2 ks propagačních materiálů firmy do tašek účastníkům konference
 • prezentační prostor – zázemí pro přímý kontakt s účastníky konference,
  v předsálí 1, 4 m x 70 cm (k dispozici stůl uvedených rozměrů a 2 židle)
 • coffee break
 • fotodokumentace

HLAVNÍ PARTNER - cena: 20 000 Kč

 • označení „hlavní partner“ konference
 • 2 ks volných vstupenek na společenský večer s rautem
 • logo firmy v programu konference
 • logo firmy na webových stránkách konference s proklikem
 • roll-up 1 ks v konferenčních prostorách
 • 2 ks propagačních materiálů firmy do tašek účastníkům konference
 • prezentační prostor – zázemí pro přímý kontakt s účastníky konference,
  v předsálí 1, 4 m x 70 cm (k dispozici stůl uvedených rozměrů a 2 židle)
 • coffee break
 • fotodokumentace

PARTNER aktivní - cena: 10 000 Kč

 • prezentační prostor 70 cm x 70 cm (1 stůl + 1 židle)
 • 2 ks propagačních materiálů do tašek účastníkům konference
 • logo firmy na webových stránkách konference s proklikem
 • roll-up 1 ks v konferenčních prostorách
 • coffee break
 • fotodokumentace

PARTNER pasivní - cena: 5 000 Kč

 • 2 ks propagačních materiálů do tašek účastníkům konference
 • logo firmy na webových stránkách konference s proklikem
 • roll-up 1 ks v konferenčních prostorách

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Podrobnější informace o partnerství Vám ráda poskytne:

Bc. Jana Šírová
produktový specialista
email: j.sirova@llb.cz, tel.: 727 931 437
llb-konference.cz