XII. KONFERENCE

 MULTIDISCIPLINÁRNÍHO POJETÍ KINEZIOLOGIE

na téma
Multioborový terapeutický přístup při řešení patologických stavů v pohybovém aparátu“

Čtvrtek 30. 3.

08:00-09:00  Registrace účastníků konference

09:00-09:30 Zahájení konference

I. blok přednášek: Multioborový terapeutický přístup k poruchám rovnováhy

 • 09:30-09:40 Benigní polohové paroxyzmální vertigo (BPPV) – diagnostika a terapie, MUDr. Maja Stříteská, 
 • 09:40-09:50 Vestibulární rehabilitace, MUDr. Zuzana Vodičková
 • 09:50-10:00 Diferenciální dilema závratě – kazuistika, Bc. Tomáš Dvořák
 • 10:00-10:10 Poruchy rovnováhy vertebrogenního původu, doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
 • 10:10-10:20 Scalenový syndrom,
  MUDr. Martin Kanta, Ph.D., 
 • 10:20-10:30 Polékový Parkinsonský syndrom,
  Mgr. Martina Lopotová, Ph.D.
 • 10:30-10:40 Spondylodiscitis s neurologickým postižením, MUDr. Lia Vašíčková, Ph.D.
 • 10:40-10:50 Rehabilitace pacienta po ligamentózním poranění C páteře, prim. MUDr. Lenka Štefanová, 
 • 10:50-11:00 Temporomandibulární dysfunkce, Mgr. Kateřina Maršáková
 • 11:00-11:10 Tinnitus ve fyzioterapeutické péči,
  PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
 • 11:10-11:20 Vplyv myofasciálnej terapie subokcipitálnych svalov na posturálnu stabilitu, PhDr. Miloslav Gajdoš, Ph.D., 
 • 11:20-11:30 Hodnocení kvality života pacientů s HCH v různých stadiích onemocnění a s významnou poruchou rovnováhy z pohledu fyzioterapeuta a z pohledu pečovatele, Mgr. Irena Novotná
 • 11:30-11:50 Diskuze + přestávka
 • 11:50-12:10 Rekondice po onemocnění COVID-19,
  Ing. Otakar Morávek, doc. MUDr. Dobroslava Jandová, 
 • 12:10-12:20 Respirační cvičení v rehabilitaci pohybové soustavy, Ing. Lilija Voršilková, MUDr. Alexandr Ivanov, CSc.
 • 12:20-12:30 Vliv vzpěrných pohybových vzorů s dechovými trenažéry na spirometrické parametry u postcovidových pacientů, Mgr. Veronika Fasselová
 • 12:30-12:40 Antikoagulační léčba u pooperačních pacientů, doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
 • 12:40-12:50 Madisson – generální partner – přednáška: „Přístrojová trakce ve fyzioterapii.“
 • 12:50-13:20 Diskuze
 • 12:0-14:20 Oběd

 II. blok přednášek: Diagnostika a péče o pacienty s osteoporózou – její komplikace

 • 14:20-14:30 Multioborový přístup k diagnostice a terapii osteoporózy a riziku fraktur, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
 • 14:30-14:40 Možnost fyzioterapie u pacientů s osteoporózou, doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.,
 • 14:40-14:50 Současné trendy chirurgického řešení osteoporotických zlomenin páteře, prim. MUDr. Tomáš Brož
 • 14:50-15:00 Miniinvazivní řešení osteoporotických zlomenin páteře, MUDr. Roman Kostyšyn, doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
 • 15:00-15:10 Patologické zlomeniny při osteoporóze,
  prim. MUDr. Petr Hoza
 • 15:10-15:30 Zobrazení osteoporózy a jejích komplikací, MUDr. Jindra Brtková
 • 15:30-15:45 Rehabilitace a léčba bolesti, MUDr. Miriam Toppischová
 • 15:45-15:55 Porovnání dvou kazuistik, MUDr. Alena Šnoplová
 • 15:55-16:15 Vliv koloběhu na protažení kosterních svalů u dětí 6-12 let, doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Mgr. Zdeněk Třískala a kolektiv
 • 16:15-16:40 Diskuze a coffeebreak
 • 16:40-16:50 Diagnostika avulze svalů pánevního dna a její symptomy u pacientek v ambulanci fyzioterapeuta,
  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • 16:50-17:00 Terapia syndrómu hyperaktívneho mechúra a stresovej inkontinencie u pacientov so sklerózou, multiplex – prehľadová štúdia, PhDr. Cyril Grus
 • 17:00-17:10 Psychosomatické aspekty pohybového chování a bolestí zad, MUDr. David Pánek, Ph.D.
 • 17:10-17:20 Ortopedický a fyzioterapeutický prístup v liečbe chondropatie v oblasti členkového kĺbu, PhDr. Pavol Nechvátal PhD.
 • 17:20-17:30 BTL – generální partner – přednáška: „Pokročilé technologie: Kauzální a symptomatické řešení osteoporózy
 • 17:30-18:30 Ing. Lilija Voršilková, cvičení specifických dýchacích technik (jóga – terapie), tělocvična pavilon Jubilejní – J9

17:50   Diskuze a ukončení přednáškové části

20:00  Společenský večer s rautem

Pátek 31. 3.

 III. blok přednášek: Varia

 • 09:00-09:10 Reverzní náhrada ramenního kloubu,
  MUDr. David Pellar, Ph.D.
 • 09:10-09:25 Případy totálních endoprotéz kolenních kloubů při koxartróze. Příčiny diagnostických omylů, MUDr. Alexandr Ivanov CSc., prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
 • 09:25-09:35 Telerehabilitace a její využití u pacientů po artroplastikách, Mgr. Dita Hamouzová
 • 09:35-09:50 Aktivace pacienta – zavedení testů, hodnocení, výsledky, Mgr. Ludmila Vopařilová
 • 09:50-10:00 Terapie i trénink – komplexní řešení funkční kapacity u dětí s mozkovou hybnou poruchou, PhDr. Tereza Nováková, PhD.
 • 10:00-10:15 Logopedická péče v rámci komplexní rehabilitace u dětského pacienta po kraniotraumatu, Mgr. Petr Šmíd, Mgr. Petra Teplá
 • 10:15-10:25 Spolupráce lékaře, fyzioterapeuta a logopeda u pacienta s dysfagií po cévní mozkové příhodě,
  Mgr. Petra Reckziegelová, Mgr. Ilona Kučerová
 • 10:25-10:40 Diskuze
 • 10:40-10:50 Body Technology – generální partner – přednáška: „Medical EMS – osvědčená metoda elektro – myo-stimulace v novém pojetí“.
 • 10:50-11:00 Využití Franklinových míčků v hipoterapii – kazuistika, Mgr. Michaela Stupková
 • 11:00-11:10 Multioborový přístup u patologických stavů v pohybovém aparátu způsobených neadekvátní sportovní zátěží, PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
 • 11:10-11:20 Patologické stavy pohybového aparátu v esportu, PhDr. Helena Vomáčková PhD.
 • 11:20-11:30 Terapie molekulárním vodíkem, prim. MUDr. Gabriela Hanslianová, Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

12:00   Závěr konference

Loga partnerů

Generální partner:

Hlavní partner:

Další partneři: