XII. KONFERENCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO POJETÍ KINEZIOLOGIE
na téma
Multioborový terapeutický přístup při řešení patologických stavů v pohybovém aparátu“

Čtvrtek 24. 2.

08:30  Registrace účastníků konference

09:30  I. blok přednášek

14:30  II. blok přednášek

18:00  Diskuse a ukončení přednáškové části

19:30  Společenský večer s rautem

Pátek 25. 2.

09:15  III. blok přednášek

11:15  Závěr konference